telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie z obsługi żurawi przenośnych (HDS)

Kurs obsługi żurawi przenośnych obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Tematyka prowadzonych zajęć teoretycznych:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym
  2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
  3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
  4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych
  5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora
  6. Obsługa zawiesi

Tematyka prowadzonych zajęć praktycznych:

  • egzaminu praktycznego – Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
  • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Wymagania dla uczestników kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • badanie lekarskie.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się