telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Czym się zajmujemy

Realizując założenia Statutu Stowarzyszenia Oddział SITK w Krośnie prowadzi działalność statutową. Obszar działalności Stowarzyszenia to wszelkiego rodzaju szkolenia poszerzające kwalifikacje osób biorących w nich udział, rzeczoznawstwo samochodowe, wykonywanie opinii, wyceny wartości, kosztów naprawy, kalkulacji. Prowadzimy również działąlność doradczą na rzecz stacji kontroli pojazdów.

Oferta usługowa Oddziału skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, instytucji i osób prawnych oraz fizycznych w branżach: drogowa, mostowa, kolejowa, samochodowa i infrastruktura lotnicza. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz do kontaktu.

Szkolenia

SITK RP Oddział w Krośnie zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz instytucji państwowych, jak i osób prywatnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców, zgodnie z przewidziany programem nauczania.

Rzeczoznawstwo samochodowe

Rzeczoznawstwo obejmuje wykonywanie opinii, wyceny wartości, kosztów naprawy, kalkulacji itp. Sporządzamy opinie w zakresie pojazdów samochodowych, sprzętu specjalnego i urządzeń w dziedzinie motoryzacja. Nasi rzeczoznawcy sporządzą opinie, wyceny dla potrzeb sądów, urzędów skarbowych i celnych, kancelarii komorniczych, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów pracy, a także dla osób prywatnych. Świadczymy doradztwo techniczne odnośnie stanu technicznego pojazdów i maszyn przed zakupem. Ekspertyzy są wykonywane przez rzeczoznawców SITK - niektórzy są Biegłymi Sądowymi i/lub Biegłymi Skarbo-wymi.

Zakres wykonywanych wycen, ekspertyz i opinii z zakresu rzeczoznawstwa:
- wyceny wartości rynkowej pojazdów, maszyn i urządzeń,
- sporządzanie kosztorysów naprawy
- ustalanie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdów,
- ocena stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń,
- ustalanie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu,
- weryfikacja kosztorysów napraw,
- ustalanie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw,
- określenie grubości powłoki lakierniczej,
- pomoc w rejestracji pojazdu zabytkowego,
- sporządzenie i weryfikacja kosztorysów napraw pojazdów,
- pomoc w odzyskaniu odszkodowania za wypadek.

Lista Rzeczoznawców SITK RP Oddział w Krośnie: (lista dostępna w biurze zarządu lub pod telefonem: 13 432 30 12, tel. kom. 695 626 810

Działalność doradcza

Oddział SITK RP oddział w Krośnie posiada również bardzo długie tradycje związane ze świadczeniem usług dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów. Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy jedną z najstarszych instytucji w Polsce, oraz jednostką posiadającą duże doświadczenie związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, które prowa-dzimy od 1984 r. po uzyskaniu zgody przez Ministerstwo Komunikacji. Od tego momentu Oddział SITK RP oddział w Krośnie prowadził również doradztwo dla potrzeb regionalnych SKP - z naszych usług skorzystało wiele diagnostów oraz osób związanych z motoryzacją.

W początkowym okresie Oddział SITK RP w Krośnie świadczył usługi doradcze dla Stacji Kon-troli Pojazdów na terenie województwa podkarpackiego, jednak w związku z dużym zainteresowaniem pozostałych SKP, Zarząd Oddziału postanowił rozszerzyć działalność na teren całego kraju. Zorganizowane spotkania dla przedstawicieli SKP zmobilizowały nas do opracowania procedury, która ułatwi codzienną pracę diagnosty. Opracowany Regulamin Świad-czenia Usług na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów został dostosowany dla potrzeb stacji, które chcą mieć dostęp do ważnych informacji związanych z pracą diagnosty. Jest to możliwe, dzięki statutowym zapisom naszego Stowarzyszenia.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się