telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie z obsługi podestów ruchomych

Szkolenie na obsługę podestów ruchomych składa się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Zakres godzinowy to: 35 godzin lekcyjnych, w tym 10 godzin praktyki

Uprawnienia zawierają:

 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,
 • podesty ruchome przewoźne.
 1. Wiadomości o dozorze technicznym:
  • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu,
  • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Pojęcie stateczności urządzenia.
 3. Budowa podestów ruchomych
  • budowa części mechanicznej,
  • budowa części elektrycznej – w tym zasilanie, napęd i sterowanie,
 4. Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych.
 5. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych:
  • czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
  • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i urządzeń specjalnych,
  • sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp.
 6. BHP przy obsłudze urządzeń.
 7. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych:
  • praca zespołowa urządzeń,
  • transport ładunku przez otwory w stropach,
  • transport ludzi w koszu,
  • praca w warunkach kolizyjnych,
  • praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
 8. Klasyfikacja i podział podestów ruchomych przejezdnych.
 9. Zajęcia praktyczne.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • badanie lekarskie.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się