telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie z obsługi suwnic

Zagadnienia tematyczne kursu:

 1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
 2. Wiadomości o dozorze technicznym
 3. Budowa maszyny
 4. Sprzęt pomocniczy
 5. Eksploatacja urządzenia
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora
 7. Zajęcia praktyczne

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydaje Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie pozytywnie zdanego egzamin składającego się z:

 • egzaminu praktycznego – Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
 • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • badanie lekarskie.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się