telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie ADR (przewóz towarów niebezpiecznych)

Rodzaje szkoleń:

  • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas - szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
  • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern - do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 - do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 - do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin składany jest przed komisją powołaną przez marszałka województwa. Po zaliczeniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR jest dokumentem wydawanym na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu w celu przedłużenia uprawnień konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

Wymagania dla uczestników kursu:

  • Ukończenie 21 roku życia,
  • Posiadanie prawa jazdy

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się