telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie na kierowcę operatora wózków jezdniowych

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne na które składają się między innymi budowa i obsługa wózków jezdniowych, czynności operatora przed, w trakcie i po pracy wózkiem, bezpieczna obsługa wózków jezdniowych różnego typu, wiadomości o dozorze technicznym.

Zajęcia praktyczne obejmują nabycie umiejętności manewrowania wózkiem jezdniowym, operowanie osprzętem wózka, sztaplowanie itp.

Po ukończonym kursie uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie uprawnia do składania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

    Wymagania dla uczestników kursu:
  • ukończone 18 lat,
  • ukończona szkoła podstawowa,
  • badanie lekarskie.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się