telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Historia

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych oraz Ligi Drogowej. Celem powołania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu, reprezentowanie kadr inżynieryjno-technicznych wobec władz państwowych i związkowych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr, ochrona zawodu oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Zgodnie ze statutowym zapisem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Krośnieński Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej został powołany w 1980r i od początku swojej działalności nastawiony był głównie na działalność rzeczoznawczą oraz oświatową.

Obecnie SITK RP Oddział w Krośnie mieści się w budynku przy ulicy Lewakowskiego 53. Stan osobowy członków oddziału to ponad 100 osób. Oddział posiada nowocześnie wyposażoną salę (nagłośnienie, sprzęt multimedialny), umożliwiający prowadzenie szkoleń, seminariów itp. SITK RP Oddział w Krośnie współpracuje z wieloma instytucja zajmującymi się techniką samochodową, zagadnieniami związanymi z kontrolą i diagnostyką stanu technicznego pojazdów oraz Podkarpacką Szkołą Wyższa w Jaśle szczególnie z wydziałem Transportu. Niektórzy nasi koledzy są członkami Krajowej Sekcji Samochodowej, działającej przy Zarządzie Głównym SITK RP w Warszawie.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się