telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Szkolenie kandydatów na diagnostów samochodowych.

Szkolenie składa się z pięciu części:

 • Część I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska (54 godziny)
 • Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 godzin)
 • Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych (16 godzin)
 • Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (14 godzin)
 • Część V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
  • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
  • którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. (23 godziny)
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez doświadczonych rzeczoznawców i diagnostów samochodowych, po ukończonym kursie, każda osoba otrzymuje zaświadczenie, które stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie państwowym. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2800 zł od osoby i obejmuje komplet materiałów szkoleniowych. Dodatkowym kosztem jest egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny i wynosi 270 zł.
Wymagania dla kandydatów na diagnostów:
 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się